Pracujeme s TOP managementy firem na jejich vlastním rozvoji, ale i na rozvoji jejich týmů. Facilitujeme skupinové konflikty a koučujeme týmy v různých fázích jejich vývoje. Jsme průvodci v situaci změny a máme unikátní přístup a nástroje pro firemní transformaci.

[one_third padding=“0 10px 0 10px“]

Firemní transformace

Organizace může být místo, kam lidé chodí rádi, kde je práce baví a ve které nacházejí smysl, za kterou chtějí „bojovat“. Organizace, která chce být úspěšná, musí umožnit svým zaměstnancům být úspěšnými – uvolnit jejich potenciál, poskytnout jim dostatečný prostor a svobodu, pomoci jim najít jejich „dary“ a vášně, vytvořit jim podmínky a nechat je „dělat si co chtějí“ – v takovém prostředí se rodí zázraky, nadšení a energie.

Klíčovým a patrně nejvýznamnějším faktorem pro tuto změnu je management. Náš unikátní přístup pracuje s manažery, kteří musí být reální nositelé změny, vystupovat jako vzory změny, kteří inspirují a nechají se inspirovat, přináší úctu a respekt ke každému okolo sebe, přinášejí do firmy člověčenství, pokoru a inspiraci. Aby se změna mohla stát živou, musí se chtít změnit manažeři. Změnu nelze (na)kázat a seshora ji řídit. Změnu je potřeba žít a jít příkladem – reálným a žitým. To předpokládá autentický přístup manažera k sobě, propojení jeho smyslu práce (i jeho motivací) s posláním a vizí firmy. Firemní transformace pak spočívá v práci s top managementem a následně s dalšími klíčovými lidmi v organizaci. Jenom tak se změna může stát trvalou součástí každodenního života. Připravíme programy pro seniorní management, který umožní firemní transformaci a tak pomůže k vyšší výkonnosti organizace.
[/one_third][one_third padding=“0 10px 0 10px“]


Facilitace skupinových procesů a koučink

Do každé skupiny každý z nás přináší svá očekávání, své pocity, emoce, fantazie, radosti i strasti. Je přirozené, že ve skupině velmi často vznikají skryté konflikty, kdy je slyšet pouze jeden názor a jiné jsou potlačovány a marginalizovány. To brání skupině lépe fungovat. Skupinová facilitace je způsob, jak tyto jednotlivé části oslovit, zviditelnit a zvědomit, jak uchopit konflikt a umožnit skupině bezpečně jím projít. To vše vede k lepšímu fungování celé skupiny i organizace.

[/one_third][one_third padding=“0 10px 0 10px“]


Rozvojové programy a workshopy na míru

Připravíme na míru programy a workshopy, v jejichž centru je člověk. To je naše vášeň, v tom jsme dobří. Spojujeme naše porozumění člověku se znalostí businessu a fungování firem, dokážeme propojovat firemní cíle s fungováním týmů, manažerů, zaměstnanců.

Příklady možných témat:

  • Jak se stát profesionálním průvodcem sobě i svému týmu?
  • Jak být autentickým lídrem?
  • Transformace týmu – jak zvyšovat míru uvědomění v týmu a tím pomáhat k lepšímu fungování?
  • Jak podpořit výkonnost týmu skrze autenticitu, respekt a „člověčenství“
  • Jak se stát špičkovým poradcem?
  • Zen-budhismus v managementu (žádná teorie, pouze praxe)

[/one_third]