Rozvojový program pro HR profesionály

Tento program vám pomůže objevit a posílit vaše průvodcovské schopnosti a dovednosti. Je uměním klást dobré otázky a dobře naslouchat. Mlčet, kde se mlčet má a naopak vést zvídavý rozhovor, kde to jde. I manažeři se často dostanou do situace, která je pro ně osobně těžká, nebo kdy řeší jak provést změnu či udělat nějaké důležité rozhodnutí. Ve všech těchto situacích je dobré mít dovednosti, které podpoří druhého člověka v jeho rozhodování či směřování.

Je pro nás klíčové, aby získané dovednosti účastníci skutečně využili v reálném životě, proto je nedílnou součástí tréninku práce v „peer skupině“ a vlastní individuální práce se svým průvodcem. Jedinečností výcviku je i práce s mentory každého účastníka na realizaci vlastních transformačních cílů.

S čím Vám program pomůže? Naučíte se:

 • Umění naslouchat a mlčet, přesto být hluboce přítomný
 • Dovednost všímavosti a napojení
 • Kladení otázek a rozvíjení dialogu
 • NLP nástroje pro rozhodování
 • Propojování současné reality a vlastních hodnot
 • Zvládání stresu, práce s emocemi, relaxace
 • Nástroje kariérového poradenství
Náš přístup spočívá v převedení a praktickém využití všech získaných poznatků do každodenního života organizace. Této části, která je velmi často podceňována nebo opomíjena se budeme velmi intenzivně věnovat, a to v průběhu samotného programu, tak i po jeho ukončení. Absolvent kurzu bude odcházen s novými znalostmi, s akčním plánem toho co bude chtít využít, stejně jako se zkušeností toho, jak jednotlivé poznatky prakticky aplikovat. Nejdůležitější fáze tréninku však teprve nastává – den poté. Jak si je udržet a vytrvat? Tomuto budeme věnovat velkou pozornost.

Formy učení a rozvoje

Základním předpokladem pro program je vlastní motivace, chuť pracovat na sobě, odvaha se pouštět do neprozkoumaných oblastí, zvídavost a otevřená mysl hledajícího.

Základní formou učení bude práce ve skupině a praktický nácvik jednotlivých dovedností. Většina účastníků budou HR profesionálové, kteří se tímto „živí“ na denní bázi, budeme společně přemýšlet a znovu zažívat reálné situace ze života nás všech. Budeme využívat schopnost naší reflexe a sebereflexe a možnost opakovaného sdíleného zážitku.

Teoretická část je koncipována jako „pre-work“. Materiály ke studiu budou účastníkům zaslány před realizací samotného setkání, abychom mohli společný čas maximálně využít k tréninku a diskuzím.

Po 14 dnech po ukončení kurzu se sejde malá peer skupina (obvykle cca 4 lidi) a v jejím průběhu si účastníci prochází osvojenou teorii i praktické postřehy a změny, kterých dosáhli během kurzu. Tato skupina může sloužit i jako dobré prostředí k opětovnému vyzkoušení naučených technik a získání další korektivní zpětné vazby. Další pokračování této skupiny je již v rozhodnutí všech jejích členů. Tato peer skupina má sloužit k upevnění získaných dovedností a jako opora pro rozvoj svých dovedností.

Nedílnou součástí programu je následná individuální konzultace s lektorem, která se bude konat cca 6-8 týdnů po ukončení programu a která slouží k revizi progresu, podpoře při řešení těžkých situací a zejména k podpoře změnového procesu, který si každý účastník v průběhu kurzu připravuje.

Klíčovým předpokladem reálné změny je skutečná aplikace získaných dovedností do reálného života. K tomu je někdy zapotřebí mít „blízkého svědka“ či „parťáka“, se kterým můžeme sdílet naše úspěchy i obtíže a zároveň někoho, kdo nám může poskytnout i dobrou radu. Každý účastník si před zahájením kurzu domluví svého mentora, ideálně z místa svého pracoviště a týmu. V průběhu kurzu s mentory a všemi účastníky proběhne jedno společné setkání, které vás povzbudí a inspiruje do další cesty po skončení kurzu.

Organizace a harmonogram výcviku

Organizace

 • Výcvik je koncipován pro 14 studentů, z toho jsou dvě místa rezervována pro rodiče na rodičovské dovolené.
 • Kurz se koná formou 3 modulů, 2 setkání budou probíhat v Praze, jedno mimo Prahu
 • Cena výcviku je 30.000Kč, zahrnuje jak trénink, tak individuální konzultaci a materiály. Cena nezahrnuje ubytování ani stravu.
 • Rodič na rodičovské dovolené (2 rezervovaná místa) hradí pouze administrativní poplatek ve výši 2.000 Kč + individuální konzultace s lektorem.

Harmonogram

S ohledem na to, že tento kurz je zaměřený primárně na rozvoj sociálně-psychologických dovedností, která vyžadují vyšší míru tréninku, zkoušení v praktickém životě, reflexi a znovu trénink je kurz rozdělen do 3 setkání.

Přihláška na kurz

Přihlášky a případné dotazy k tomuto kurzu zasílejte na mailovou adresu kurzy@prothea.cz nebo na telefonní číslo 737 210 680