Rozvojový program pro HR profesionály

Je nám potěšením Vám nabídnout rozvojový program pro HR profesionály, který je zacílen na získání či prohloubení sociálně-psychologických znalostí o člověku, které by každý HR profesionál měl znát a umět s nimi adekvátně pracovat.

Bohužel, stále se dnes setkáváme s tím, že v HR jsou využívány ve velké míře „lidové znalosti“ o tom jak funguje člověk či sociální skupina, co motivuje a jak funguje skupina.

Pokud chceme být skutečně HR profesionálové, měli bychom o „člověku“ vědět podstatně více. Náš program cílí právě na lidoznalectví, jako základ HR profesionality. Skrze ně pak můžeme pracovat s lidmi v organizaci. Důraz v programu je kladen nejenom na získání znalostí, ale zejména na jejich praktické využití, proto je nedílnou součástí tréninku následná práce  v „peer skupině“ a vlastní individuální práce se svým průvodcem. Jedinečností výcviku je i práce s mentory každého účastníka na realizaci vlastních transformačních cílů.

Prothea Advisory je firmou, která se zaměřuje především na rozvoj lidí, zejména HR profesionálů a dalších profesí pracujících v organizacích s ostatními. Věříme, že skrze ně lze do firem přinášet „člověčenství“, větší míru uvědomění a v konečném důsledku větší míru svobody a spokojenosti. Zabývá se aplikací psychologie a jí blízkých disciplín do každodenní firemní praxe. Máme mnoholeté zkušenosti z oblasti koučingu, terapie, psychologické podpory a současně i s vedením velkých týmů a zastávání top manažerských pozic. Propojujeme svět lidí se světem businessu a naopak.

Jsme profesionální průvodci lidí…

S čím Vám program pomůže? Naučíte se:

 • Co je osobnost člověka a jak její poznání využívat v HR?
 • Co nás skutečně motivuje, co je to flow, štěstí a životní spokojenost jako naše zdroje
 • Jaké styly chování mohu pozorovat, jaké „hry“ hrajeme a co s tím?
 • Co to je duševní odolnost a jak ji zvyšovat?
 • Korporátní psychopatologie a koncept každodenního hrdinství
 • Fungování sociální skupiny, struktura, ranky a dynamika, skupinové vědomí a matrix
 • Jak facilitovat skupinové procesy a konflikty
 • Engagement a důvěra jako zdroje energie v organizaci
 • Silná a slabá firemní kultura – mentální vězení nebo anarchie?
 • Změna a vedení změn z pohledu HR profesionála
 • Svoboda v práci a jak ji přinášet?

Náš přístup spočívá v převedení a praktickém využití všech získaných poznatků do každodenního života organizace. Této části, která je velmi často podceňována nebo opomíjena se budeme velmi intenzivně věnovat, a to v průběhu samotného programu, tak i po jeho ukončení.

Absolvent kurzu bude odcházen s novými znalostmi, s akčním plánem toho co bude chtít využít, stejně jako se zkušeností toho, jak jednotlivé poznatky prakticky aplikovat. Nejdůležitější fáze tréninku však teprve nastává – den poté. Jak si je udržet a vytrvat? Tomuto budeme věnovat velkou pozornost.

Formy učení a rozvoje

Základním předpokladem pro program je vlastní motivace, chuť pracovat na sobě, odvaha se pouštět do neprozkoumaných oblastí, zvídavost a otevřená mysl hledajícího.

Základní formou učení bude práce ve skupině a praktický nácvik jednotlivých dovedností. Většina účastníků budou HR profesionálové, kteří se tímto „živí“ na denní bázi, budeme společně přemýšlet a znovu zažívat reálné situace ze života nás všech. Budeme využívat schopnost naší reflexe a sebereflexe a možnost opakovaného sdíleného zážitku.

Teoretická část je koncipována jako „pre-work“. Materiály ke studiu budou účastníkům zaslány před realizací samotného setkání, abychom mohli společný čas maximálně využít k tréninku a diskuzím.

Po 14 dnech po ukončení kurzu se sejde malá peer skupina (obvykle cca 4 lidi) a v jejím průběhu si účastníci prochází osvojenou teorii i praktické postřehy a změny, kterých dosáhli během kurzu. Tato skupina může sloužit i jako dobré prostředí k opětovnému vyzkoušení naučených technik a získání další korektivní zpětné vazby. Další pokračování této skupiny je již v rozhodnutí všech jejích členů. Tato peer skupina má sloužit k upevnění získaných dovedností a jako opora pro rozvoj svých dovedností.

Nedílnou součástí programu je následná individuální konzultace s lektorem, která se bude konat cca 6-8 týdnů po ukončení programu a která slouží k revizi progresu, podpoře při řešení těžkých situací a zejména k podpoře změnového procesu, který si každý účastník v průběhu kurzu připravuje.

Klíčovým předpokladem reálné změny je skutečná aplikace získaných dovedností do reálného života. K tomu je někdy zapotřebí mít „blízkého svědka“ či „parťáka“, se kterým můžeme sdílet naše úspěchy i obtíže a zároveň někoho, kdo nám může poskytnout i dobrou radu. Každý účastník si před zahájením kurzu domluví svého mentora, ideálně z místa svého pracoviště a týmu. V průběhu kurzu s mentory a všemi účastníky proběhne jedno společné setkání, které vás povzbudí a inspiruje do další cesty po skončení kurzu.

Organizace a harmonogram výcviku

Organizace

 • Výcvik je koncipován pro 14 studentů, z toho jsou dvě místa rezervována pro rodiče na rodičovské dovolené.
 • 2,5 denní setkání budou probíhat v Praze
 • Cena výcviku je 20.000Kč bez DPH, zahrnuje jak trénink, tak individuální konzultaci a materiály. Cena nezahrnuje ubytování ani stravu.
 • Rodič na rodičovské dovolené (2 rezervovaná místa) hradí pouze administrativní poplatek ve výši 2.000 Kč + individuální konzultace s lektorem.

Harmonogram

Rozsah kurzu je 2,5 dne.

Přihláška na kurz

Přihlášky a případné dotazy k tomuto kurzu zasílejte na mailovou adresu kurzy@prothea.cz nebo na telefonní číslo 737 210 680