Sebezkušenostní a rozvojové programy pro HR profesionály

Cesta HR profesionála je rozvojový program, který sestává z pěti modulů, které jsou na sobě nezávislé a je možné je absolvovat v libovolném pořadí či pouze vybrané.

Celý program pokrývá relevantní předpoklady úspěšného výkonu HR profese.

V rámci tréninků budou použity různé přístupy a metody. Součástí je samostudium, individuální i skupinová práce mezi jednotlivými setkáními, zahrnutí kouče, mentora i kolegů do procesu změny, která probíhá dále i po uzavření intenzivní tréninkové části.

obrazky_cesta-01


label_cestaksrdci

Základní program, který je zaměřen na osobní růst a seberozvoj.

Klíčovým předpokladem dobrého naplnění role HR profesionála je otázka „jakým jsem člověkem“ a co skrze mě přichází do organizace.

Srdcem tohoto programu je proto uzavřená výcviková sebe-zkušenostní skupina, která po dobu jednoho roku pracuje primárně na sobě, na svých dovednostech a schopnostech pro práci s druhými lidmi. více…


label_pruvodce

Umění doprovázet manažera na jeho cestě, být mu více koučem a facilitátorem.

Jednou ze základních dovedností HR profesionála je provázet manažera na jeho cestě a poskytnout mu vhodnou podporu.

Zaměříme se na cílený rozvoj sociálně-personalistických dovedností, které jsou kombinací koučingu, mentoringu, poradenství a facilitace. Ovládání těchto přístupů a nástrojů umožňuje HR profesionálům kreativní práci při výběru možných řešení.více…

label_hrdelivery

Dodání HR služeb a produktů, které skutečně podporují manažera a jeho tým v dosahování nastavených cílů.

Jedním z úkolů HR profesionála je dodávat HR služby, které podporují manažera a jeho tým v realizaci jejich cílů.

Jedná se o konzultativní „prodej“ HR služeb, který vychází z potřeb a užitku navrženého řešení. V tomto programu si HR profesionál osvojí dovednosti, které mu umožní identifkovat potřeby a užitek interního klienta, připravovat řešení na míru a úspěšně je dodávat do businessu. více…

label_hrporadenstvi

Příprava na roli kompetentního poradce manažera v oblasti řízení a vedení lidí. 

Jedna z nejvýznamnějších a současně nejobtížnější sada dovedností – poradenství pro manažera.

HR profesionál může být součástí řešení business problémů a významným partnerem či poradcem pro manažera, pouze však za předpokladu, že disponuje vysokou mírou znalostí, dovedností a schopností z HR a současně rozumí klíčovým aspektům a procesům businessu.více…

label_lidoznalectvi

 „Psychologie v praxi“, jedná se o hluboké porozumění člověku a jeho fungování v rámci skupiny a organizace.

Získání či prohloubení sociálně-psychologických znalostí o člověku a jeho fungování v rámci skupiny a organizace.

HR profesionál jako „lidoznalec“ s hlubokými znalostmi o fungování člověka, sociální skupiny, její struktury a dynamiky, se schopností facilitace skupinových procesů a procesů vedení změn. více…

DALŠÍ ROZVOJOVÉ PROGRAMY PRO HR PROFESIONÁLY

Pro HR profesionály připravuje sérii dalších rozvojových aktivit, směřující do všech tří zdrojů HR profesionality. Můžeme zaručit malé skupinky účastníků, profesionálně připravené materiály, perfektní organizaci, hlubokou odbornost a sebe-rozvoj.

  • Cesta za poznáním – Zveme Vás na krátké, avšak velmi koncentrované přednášky a diskuse k vybraným HR tématům. Každé téma bude zpracováno do hloubky, dopředu budou k dispozici materiály a předpokládá se aktivní přístup. 
  • Praktická psychologie pro HR profesionály
  • Moc a bezmoc v organizacích (patologie a obrana)
  • HR Service delivery model – teorie a praxe HR business partneringu
  • Co to je přidaná hodnota v HR?