Organizace může být úspěšná a naplnit svůj potenciál pouze v případě, že tuto možnost má každý jeden její zaměstnanec. Žít a naplnit svůj potenciál znamená mít možnost směřovat svoji životní energii směrem, který dává smysl, při kterém je možné plně využívat své schopnosti a dovednosti a při kterém je možné žít své vášně. V takovém prostředí se rodí zázraky, energie pulzuje a je cítit nadšení…

Věříme, že skrze „péči o lidi a jejich podporu“ je možné do organizací přinášet respekt, pokoru, autenticitu a uznání potřeb každého člověka, jedním slovem „člověčenství“. Každý může být úspěšný, být sám pro sebe dobrý, zrealizovat své sny, přání, přinášet do svého dennodenního života kousky svých snů a tak je žít.
Pokud může člověk dělat to co ho baví, co jsou jeho vášně, pokud se to snoubí s vytrvalostí, dává mu to smysl a může si volit, kudy, tak pak ho na cestě nic nezastaví…

A současně, při vedení lidí a práci s nimi si dnes již nevystačíme s „lidovými teoriemi“ či obecnými přístupy, naopak tato práce vyžaduje hluboké znalosti fungování člověka i organizace. Každý z nás má být v tomto smyslu „lidoznalec“, profesionální průvodce lidí.

Jsme přesvědčeni, že jedním z poslání HR a zároveň klíčovým aspektem leadershipu je oslovovat a podporovat toto člověčenství v organizaci, vytvářet podmínky pro jeho „žití“ a nastavovat zrcadlo, zvyšovat míru uvědomění všech těchto aspektů.

Práce HR profesionála je svébytná profese, která klade vedle požadavků na odborné znalosti i velký důraz na jeho vlastní člověčenství, integritu a osobnost, vyžaduje vysokou míru sebereflexe a schopnost zvědomovat pro ostatní aspekty organizace, které jsou marginalizovány, o kterých se často nemluví nebo o kterých mnohdy ani nevíme.