stanislav_hasa_profilFascinují mě životní cesty a příběhy lidí, přizývám a oceňuji různorodost a možnosti, které máme. Mým darem je schopnost podpořit druhé v jejich růstu, pomáhat jim nacházet zdroje síly, spokojenosti a štěstí a společně pracovat na jejich sebeuvědomění. „Spolu jít kus cesty a hledat“ je mé životní krédo…

Profesionálním průvodcem lidí jsem více než 15let. Původně jsem vystudoval jednooborovou psychologii na Universitě Karlově a Vysokou školu ekonomickou v Praze. Poté jsem začal pracovat jako terapeut, lektor, trenér, pracoval jsem s lidmi, kteří se „necítili dobře“, kteří hledali své zdroje, popř. hledali podporu na cestě svého růstu a rozvoje, jak osobního tak profesního. Později jsem začal pracovat i s profesionály a manažery v organizacích. Těm jsem byl průvodcem na jejich cestě k růstu, pracovním úspěchům a životní spokojenosti. Rovněž mám vlastní zkušenosti i s prací pro velké firmy, buď z role poradce či vlastních manažerských pozic, velmi dobře tak vím, co tato práce obnáší. Ve svém přístupu tak dokážu propojovat osobní příběh a jedinečnost každého z nás se světem pracovních výzev a těžkostí. V centru však vždy zůstává „člověk“, Vy…

Ve své práci vycházím především z proces orientované psychologie, skupinové analýzy, biosyntézy a dynamické psychoterapie. Zároveň využívám své zkušenosti z koučování a výcviku koučů. A současně moje zkušenost je pokaždé pro mě zdrojem učení. Nedílnou součástí mé práce je můj vlastní seberozvoj a supervize mé práce.

 

Můj strukturovaný profil

Odborné vzdělání

 • Vysoká škola ekonomická – obor Finanční řízení podniku a účetnictví
 • Universita Karlova – jednooborová psychologie – klinická psychologie
 • Vysoká škola ekonomická – doktorát v oblasti managementu a manažerské psychologie

Terapeutické výcviky

 • Výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii. sebezkušenost 350h a ukončená teoretická část. (2001-2003,2013). Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii.
 • Výcvik ve skupinové facilitaci: Proces orientovaná psychologie (100h sebezkušenosti – 2011). Institut procesově orientované práce.
 • Výcvik v koučování (80h): 2010-2011. ČNP Consulting.
 • Výcvik v biosyntéze – zahájen v roce 2012. Český institut biosyntézy .
 • Základní výcvik v proces orientované psychoterapii: 2012-2014. Institut procesově orientované práce.

Další psychoterapeutické vzdělání:

 • Tvůrčí oheň konfliktů (16h). Stána Študentová 2010
 • Innerwork: Stána Študentová. IPOP. (16h). 2010
 • Začátky a konce (IPOP) – Ivan Verny, (16h). 2010
 • Spiritualita v pohledu PW (POPI) – S. Ondrisova, B. Sopko, 16h. 2010
 • Setkání s biosyntézou. Yvona Lucka, B. Janečková. (ČIB) 16h. 2010
 • Úvod do hypnózy. Jiří Zíka. 16h. 2011
 • Práce se sny (16h): Ivan Verny 2011
 • Body symptoms (POPI) – Claire Hill, Connor McKenna, 16h. 2011
 • Intimita-eros-sexualita (IPOP) – Ivan Verny, 16h. 2012
 • Úvod do Pesso-Boyden Terapie – Yvonna Lucka, Luboš Kobrle, 16h. 2012
 • Landmark: Landmark forum 2013. Londýn. (30h)

Pracovní zkušenosti

 • Vysoká škola ekonomická, Katedra manažerské psychologie: asistent (1999 – 2002)
 • Deloitte, Human Capital Advisory Services: Senior Manažer (2002 – 2007)
 • Wood and Company: Project Manager, Board Advisor (2007 – 2010)
 • Česká pojištovna, a.s. – HR ředitel (2010 – 2013)
 • Universita Karlova – Katedra andragogiky – přednášející (2011 – dosud)
 • Vigo Investment (09/2013 – dosud)
 • Nezávislý lektor, facilitátor, terapeut od roku 1998

Zájmy

 • jóga, bonsaje, čaj, knihy, vytrvalostní běh, Indie, filmy