labZahajujeme setkávání v Prothea laboratoři a zveme vás na společné experimentování.

Prothea laboratoř – vytváříme bezpečný prostor pro vaši zvědavost

Přinášíme nové poznatky, postřehy, koncepty i praktické cvičení k tématům, které se z různých úhlů dotýkají práce s lidmi. A to jak z pohledu manažera, tak z pohledu HR profesionála.

Naše laboratoř je místo pro společné experimentování a objevování nového. Každý z nás se narodil s potřebou poznávat, být zvídavý, zkoušet nové věci. A toho právě chceme využít a znovu tuto naší dovednost objevit a posílit. Proč?

Právě zvídavost nám pomáhá osvobozovat se od rutiny, měnit a posouvat status quo a otevírá nové cesty a prostor k učení. Dozvíte se o svém osobním stylu vedení, o fungování jednotlivce a skupin, společně prozkoumáme, co nás brzdí a co naopak posouvá. Budeme podporovat zvídavost, kreativitu a objevování sebe sama. Při zkoumání si nečiníme však nárok na „absolutní pravdu“, ale celým procesem vás bezpečně provedeme a velmi rádi se budeme učit i od vás.

Poskytneme vám inspiraci a vydáme se společně s vámi na cestu – budeme vaši průvodci…

 

Wellbeing a jeho vliv na plnění cílů organizací

Proč právě toto téma? Wellbeing není jenom o tom být šťastný, bohatý nebo úspěšný. Netýká se pouze fyzického zdraví nebo wellness, jak by se na první pohled mohlo zdát. Wellbeing nám nabízí celostní pohled nato, jak dobře a spokojeně žít a jak přinést více smysluplnosti a naplnění do svého života.

Pojďme tedy společně prozkoumat klíčové elementy wellbeing, které definoval Gallup v partnerství s ekonomy, psychology, sociology, doktory a dalšími uznávanými vědci. Tyto faktory diferencují životy lidí na ty dobře prožité a ty, které jsou pouze přežity… Klíčové elementy wellbeing jsou součástí našeho života, které máme možnost ovlivnit, a ony zpětně výrazně ovlivňují naše životy.

Položíme si otázky:

  • co jsou klíčové, univerzální elementy „wellbeing“ a jakým způsobem jsou vzájemně propojeny
  • které z klíčových elementů „wellbeing“ jsou v našem životě zastoupeny dostatečně, málo nebo zcela chybí
  • jakým způsobem ovlivňuje osobní „wellbeing“ každého zaměstnance plnění cílů organizace

Jim Clifton (předseda představenstva a generální ředitel Gallupu) říká, že nejdůležitějším zaměřením pro každého lídra v příštích 20 letech je wellbeing. Zisk, který wellbeing organizacím přinese v růstu výkonu, produktivity, stejně jako ve snižování nákladů na zdravotní péči, je z pohledu každé organizace více než významný.

Více o wellbeingu se dočtete na našem blogu:

 

Prothea Laboratoř

Právě teď žádnou laboratoř nechystáme, ale rádi se s vámi domluvíme.

Přihlášky a případné dotazy  zasílejte na mailovou adresu kurzy@prothea.cz nebo na telefonní číslo 737 210 680.