HR ROZVOJS velkou chutí a radostí pracujeme se všemi, kteří dále pracují s lidmi, týmy.
Jsme přesvědčeni, že jedním z poslání HR je oslovovat a podporovat člověčenství v organizaci, vytvářet podmínka pro jeho „žití“, nastavovat zrcadlo a přinášet tento hlas, zvyšovat míru uvědomění všech těchto aspektů. HR profesionál má být dnes primárně „lidoznalec“, člověk, který dokáže být průvodcem lidí v organizaci… (více)
hr_ident_medium-07_cropJsme HR profesionálové se zkušeností z businessu a poradenství. S radostí a velkou chutí pracujeme s celými HR týmy, pomáháme jim být úspěšnější v rámci organizace. Provedeme vás transformací HR týmu a pomůžeme nadefinovat vaše služby.
Role HR profesionála zahrnuje celou řadu znalostí a dovedností, které je nutné rozvíjet jednotlivě nebo i v rámci celého týmu. Připravíme vám specifický program podle vašich potřeb.
A v neposlední řadě vám poskytneme poradenství a podporu při designu a implementaci HR služeb. (více)