Cesta k větší celistvosti

Práce HR profesionála je svébytná profese, která klade vedle požadavků na odborné znalosti i velký důraz na jeho vlastní člověčenství, integritu a osobnost, vyžaduje vysokou míru sebereflexe a schopnost zvědomovat pro ostatní aspekty organizace, které jsou přehlíženy, o kterých se často nemluví nebo o kterých mnohdy ani nevíme.

S potěšením představujeme výcvik, který prohloubí vaše porozumění sobě i druhým a umožní poznat vaše silné stránky, dary, které přinášíte do organizací vy a vaši kolegové. Výcvik je veden formou uzavřené skupinové práce, pod supervizí zkušených profesionálů v oblasti osobního růstu a rozvoje, vychází z principů proces orientované psychologie, skupinové analýzy, osobní transformace, koučování a arteterapie.

fotky

V čem je náš přístup a Cesta jiná?

Vycházíme z principů procesově orientované psychologie (POP). V centru pozornosti POP je podpora úplnosti lidských zkušeností a zážitků a snaha pomoct nedoceněným částem těchto zážitků, aby se víc rozvinuly. Důležitým cílem POP je pomoct člověku odhalovat hranice své identity a experimentovat s tím, abychom získali flexibilnější přístup k těm částem nás samotných, se kterými se tolik neztotožňujeme… Tento směr zaštiťuje v ČR Institut procesově orientované práce.

Nepřinášíme žádný recept na okamžitou změnu, na rychlé vyřešení všech úkolů, obtíží či nesnází.  Vytváříme pro vás příležitost pro bezpečnou cestu sebepoznání a prostor pro osobní změnu.

Kdo se může na Cestu vydat?

Každý, kdo má chuť, odvahu a odhodlání pustit se do práce na sobě a být k sobě otevřený. Oceníte ji, pokud jste:

  • HR profesionálové – personalisté, kouči, trenéři, mentoři;
  • manažeři, kteří mají zájem o rozvoj sebe sama pro vlastní další práci s jednotlivcem, skupinami, organizacemi, vztahy nebo konflikty;
  • lidé se zájmem o osobnostní rozvoj, práci na sobě samých, na svých vztazích a komunitách, ve kterých pracují nebo i žijí.

fotky2

Jak Cesta probíhá?

výcvikové dny + peer skupiny + koučování + mentoring

Jádrem výcviku jsou čtyři třídenní moduly, na kterých probíhá práce v uzavřené skupině.

  • Modul I.: (7. – 9. 12. 2016) – Moje identita/y – kdo a kým jsem? Mé talenty, vášně, osobní vize.
  • Modul II.: (15. – 17. 2. 2017) – Já a Ty. Vztahy a nálady ve vztazích, konflikty.
  • Modul III.: (29. – 31. 3. 2017) – Já a skupina. (Bez)moc, rank a status.
  • Modul IV.: (17. -19. 5. 2017) – Cesta k srdci a můj osobní příběh. Integrace.

Chceme, abyste přinášeli získané dovednosti do vaší reality. V tom vám budou pomáhat setkávání s lidmi, kteří se vydali na stejnou cestu jako vy a procházejí podobnými situacemi. Výcvik zahrnuje 4 supervidovaná setkání v peer skupinách.

Cestu osobního růstu dále podporují individuální setkání s vaším průvodcem. Celkem 8 koučovacích sezení vám umožní přinášet naučené a objevené do vaší práce i osobního života a podpoří setrvání na Cestě.

S disciplínou, odhodláním a sledováním pokroku na Cestě vám pomůže mentor, kterého si sami zvolíte nejlépe na vašem pracovišti.  S mentory ke konci výcviku proběhne společné setkání, které vás povzbudí a inspiruje do další cesty po skončení kurzu.

Jak lidem na Cestě bylo?

citat-jana

citat-katka

Zajímá vás něco dalšího?

Případné dotazy k tomuto kurzu zasílejte na e-mailovou adresu kurzy@prothea.cz nebo volejte telefonní číslo 737 210 680.

Leták Cesta k srdci 2016