Wellbeing v organizacích

Publikováno Říj 1, 2014
Wellbeing v organizacích

„Je nejvyšší čas změnit způsob, jakým přemýšlíme o šťastném, spokojeném a naplňujícím životě. Wellbeing je mnohem více než to, že se lidé cítí dobře. Wellbeing pozitivně působí na stabilitu pracovišť, organizací a společnosti.“ Ed Diener, 2007

To jsou slova amerického psychologa, který se problematice wellbeing věnuje ve svém výzkumu více než 25 let. Je spoluautorem článku z roku 2004 Beyond Money: Toward an Economy of Wellbeing, který zdůrazňuje, že systematické měření, posuzování a zvláště zvyšování míry wellbeing zaměstnanců v organizacích přináší (nejen) finanční zisky.

Wellbeing každého zaměstnance společnosti má zásadní význam pro dosahování cílů organizace.

Každý den lidé na pracovištích nepodávají nejlepší výkony, protože jsou nespokojení, nevychází se svými kolegy anebo do práce vůbec nedorazí kvůli zdravotním potížím a pro organizace to má mnoho nepříznivých důsledků.

 Jak organizace doplácejí na malý zájem o wellbeing zaměstnanců?

Nezájmem a ignorováním wellbeing zaměstnanců klesá schopnost organizace růst a také důvěryhodnost manažerů v očích jejich následovníků. Nepříznivý dopad je patrný i ve finančních ukazatelích. Častá pracovní neschopnost zaměstnanců způsobuje organizaci ztrátu produktivity. V USA jsou průměrné náklady zaměstnavatele na 1 den nemoci 348 dolarů v podobě ztracené produktivity. Pokud výpočet mírně upravíme, zvážíme možnost home-office při nemoci a dny pracovního volna, stále jsme na částce 200 dolarů za den nemoci. A to mluvíme pouze o nákladech na ztrátu produktivity, ve kterých nejsou zahrnuty zdravotní výdaje nebo dopad na kolegy a zákazníky. I v našich podmínkách představují nemocní pracovníci velkou finanční ztrátu.

Jak organizacím prospívá wellbeing zaměstnanců?

Organizace, které aktivně podporují wellbeing zaměstnanců, profitují v mnoha oblastech. Wellbeing vede k vyšší angažovanosti, angažovanost k vyšší produktivitě. Podle výzkumů je wellbeing pracovníků dokonce lepším ukazatelem výkonnosti pracovníků, než standardní demografické faktory, četnost využívání zdravotní péče, riskantní chování a zdravotní rizika.  S vyšší mírou wellbeing roste spokojenost zákazníků, protože angažovaní pracovníci jim přinášení vyšší přidanou hodnotu a tím zvyšují prodejní výsledky. Snižuje se fluktuace, míra nemocnosti a náklady na zdravotní péči. Manažeři pomohou rozvíjením wellbeingu vytvářet v podnicích atraktivnější prostředí pro zaměstnance a zvyšovat výnosnost organizací. Zvyšování wellbeing zaměstnanců je tedy způsob, jak získat konkurenční výhodu nebo talentované zaměstnance a udržet si je.

Připadá vám to celé příliš vzdálené od praxe, neuchopitelné a nepoužitelné? Pojďte s námi téma nejenom prodiskutovat, ale také zažít na vlastní kůži. Pokračujte > >

 

Zdroje

Beyond Money: Toward an Economy of Wellbeing (Diener, Seligman, 2007)

The Economics of Wellbeing (Tom Rath, Jim Harter, 2010)

The Wellbeing Revolution (Crabtree, 2007)

 

Sdílejte:Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Váš komentář:

You must be logged in to post a comment.