Jak Češi obstáli v celosvětovém výzkumu wellbeingu?

Publikováno Bře 9, 2015
Jak Češi obstáli v celosvětovém výzkumu wellbeingu?

V České republice není wellbeing zatím příliš rozšířeným pojmem. Nevíme, co to je ani proč bychom se tím měli zabývat. Přesto ale můžeme říct, že svět ví o našem wellbeingu. Organizace Gallup a Healthways se společně už od roku 2008 zabývají měřením wellbeingu ve světě a zavázali se věnovat se tomu dalších 25 let.

Pro měření vytvořili vlastní index (Global Well-Being Index), který udává, jak jednotlivci vnímají vlastní wellbeing. Minulé výzkumy ukázaly, že wellbeing jedinců koreluje např. s jejich produktivitou nebo náklady na zdravotní péči. Index umožňuje srovnání jak celkového wellbeingu tak jednotlivých elementů (smysluplnost, vztahy, finance, společenství, zdraví) na individuální, skupinové, organizační, národní nebo globální úrovni. Podle tohoto indexu lidé v jednotlivých elementech buď prosperují (thriving; silný a stálý wellbeing), potýkají se (struggling; průměrný nebo nestálý wellbeing) nebo strádají (suffering; nízký a nestálý wellbeing). Pro každý element jsou kritéria zařazení k těmto kategoriím rozdílná. Podrobně se  s nimi můžete seznámit v první kapitole zprávy o světovém wellbeingu.

V roce 2014 vydali Gallup a Healthways rozsáhlou zprávu State of Global Well-Being o proběhlém výzkumu, který zjišťoval úroveň wellbeingu v 135 státech po celém světě. Sběr dat probíhal od ledna až do prosince v roce 2013 formou rozhovorů (přímé a telefonní) s lidmi staršími 15 let. Celkově se výzkumu účastnilo 133 394 respondentů. Ve zprávě naleznete veškeré podrobnosti k wellbeingu a jednotlivým elementům, metodologii výzkumu a profily jednotlivých zemí. Doporučujeme k prostudování.

Wellbeing v České republice

V porovnání s evropským průměrem skórují Češi hůře ve všech pěti elementech. Pouze 3 % lidí prosperují ve všech elementech, 13 % alespoň ve 3 elementech a 49 % lidí neprosperuje v žádném z nich.

wellbeing-ceska-republika

Zdroj: Gallup & Healthways: State of Global Well-Being (2013), procenta jsou zaokrouhlována vždy na nejbližší celá čísla.

Čechům se ze všech oblastí nejlépe daří v té finanční (33 %), kde téměř dohání evropský průměr (37 %). Ze zaměstnaných Čechů uvedlo dokonce 37 %, že v této oblasti prospívají, zatímco u nezaměstnaných pouze 29 %. Z Evropanů jsou na tom nejhůře Řekové (pouze 11 % prosperuje) a nejlépe Švédi (72 % prosperuje).

Sociální opora, kterou Češi nachází ve vztazích, je slabší, než u většiny evropské populace (18 % vs. 27 % lidí prosperuje), dokonce téměř třetina je velmi neuspokojena. Pouze 13 % Čechů prosperuje v oblasti zdraví, 19 % strádá. Tyto hodnoty jsou téměř opačné proti průměru Evropy (22 % prosperuje, 13 % strádá). Více než čtvrtina lidí starších 45 let v této oblasti trpí (28 %), což je třikrát více než u lidí mladších 45 let (9 %). Toto zjištění dokládá potřebu zlepšení kvality a přístupnosti zdravotní péče pro starší osoby.

Podle doporučení studie Gallup mohou zvýšit sociální důvěru, solidaritu a pocit sounáležitosti například protikorupční kampaně, podpora rozvoje lokálních podniků a občanských sdružení, čímž by se snížilo procento lidí, kteří strádají v oblasti společenství a vztahů.

Wellbeing na Slovensku

wellbeing_slovensko

Zdroj: Gallup & Healthways: State of Global Well-Being (2013), procenta jsou zaokrouhlována vždy na nejbližší celá čísla.

Více než polovina Slováků (51 %) neprospívá v žádném elementu, 16 % alespoň ve třech a 4 % ve všech pěti elementech. Zpráva výzkumu Gallup uvádí Slovensko pouze v souhrnných tabulkách v příloze, takže tato data jsou veškerá, která máme k dispozici. Porovnání s Čechy a pár dalších zajímavostí je ale patrno z tohoto grafu:

wellbeing-graf

Zdroj: Gallup & Healthways: State of Global Well-Being (2013)

Celou zprávu si můžete stáhnout zde: State of Global Well-Being. Veškeré údaje i úvodní obrázek jsme čerpali z ní.

Srdečně vás zve do naší Prothea Laboratoře ke společnému prozkoumávání a diskutování konceptu wellbeing v českých organizacích: 29.4. Wellbeing a čísla aneb dopad wellbeingu na prosperitu organizací.

Podrobnosti teprve chystáme, ale můžete se je včas dozvědět na našem LinkedInu anebo nám svěřit váš e-mail a my vám pošleme pozvánku.

V případě zájmu o kterýkoli z kurzů nám napište na kurzy@prothea.cz.

Sdílejte:Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Váš komentář:

You must be logged in to post a comment.