Co je wellbeing?

Publikováno Říj 1, 2014
Co je wellbeing?

Wellbeing není jen o subjektivní spokojenosti, pocitu štěstí, bohatství nebo úspěšnosti, jak si mnozí lidé myslí. I když zahrneme fyzické zdraví a wellness, tak stále nemáme úplný obrázek. Wellbeing v sobě skrývá hlubší aspekty dobře prožitého života.

Při vyhledávání wellbeing na českém internetu se nedostaneme příliš daleko, odpověď nenabízí ani česká wikipedie. Narážíme na překlady jako osobní nebo subjektivní pohoda, které nejsou příliš výstižné. Zůstáváme tedy u anglického výrazu a jestli víte o vhodném překladu, dejte nám vědět ;) A co to tedy je?

Wellbeing je kombinací:

  • našeho nadšení pro to, co nás naplňuje a co máme možnost dělat každý den,
  • naší potřeby navazovat a žít kvalitní vztahy,
  • potřeby bezpečnosti a stability našich financí,
  • úrovně našeho duševního a fyzického zdraví a celkové fyzické kondice a
  • naší sounáležitosti se sociálním prostředím, ve kterém se pohybujeme.

Klíčové elementy wellbeing

Americká výzkumná a konzultační společnost Gallup se ve spolupráci s předními experty v oboru psychologie, sociologie či ekonomie věnuje problematice wellbeing už téměř 80 let. Na základě dlouhodobých studií a výzkumů lidí z více než 150 zemí světa určila 5 statisticky významných faktorů, podle kterých lze rozlišit životy lidí na ty dobře prožité a ty, které spíše přežíváme. Naštěstí máme možnost ovlivnit tyto klíčové elementy wellbeing, které pak zpětně ovlivňují naše životy.

Klíčové elementy wellbeing jsou:

  • Smysluplnost (purpose): Potřebujeme v životě dělat něco smysluplného, co nás v životě naplňuje, a to nejlépe každý den. Nezáleží na tom, zda se jedná o oblast práce, školy, rodiny nebo našich koníčků, podstatné je, že vidíme smysl v činnosti a jsme motivováni dosahovat svých cílů. 
  • Vztahy (social): Kvalita našich vztahů je extrémně důležitá pro naše zdraví a celkovou životní pohodu. Každý den potřebujeme strávit v interakci s druhými alespoň 6 hodin, abychom omezili stres a zvyšovali naši životní pohodu. 
  • Finance (financial): Zvládání vlastní ekonomické situace, finanční stabilita a dostatek peněz nám umožňují každý den dělat to, co chceme. 
  • Zdraví (physical): Celkové duševní a fyzické zdraví, množství energie, umožňující každodenní plnění úkolů. Díky pravidelné fyzické aktivitě a zdravé stravě můžeme omezit únavu a být spokojenější. 
  • Společnost (community): Naše sounáležitost a zapojení se do života v prostředí, ve kterém se pohybujeme. Dárcovství, dobrovolnictví, vzdělávání druhých nebo jejich ošetřování, to vše nás naplňuje pozitivními emocemi a uspokojuje potřebu sounáležitosti.

Jednotlivé oblasti wellbeing se vzájemně ovlivňují. Uvědoměním si této propojenosti můžeme zvýšit jejich dopad na naši celkovou životní spokojenost. Podle výzkumu Gallup je oblast smysluplné činnosti možná tou nejvýznamnější ze všech oblastí wellbeing. Jak je tedy ovlivňována a sama ovlivňuje další oblasti?

Pevné zdraví a dobrá fyzická kondice poskytují lidem energii a koncentraci na to, aby mohli dosahovat svých cílů v profesní i osobní sféře. Zároveň vysoká spokojenost s našimi činnostmi nám umožňuje lépe si stanovit priority a uvědomovat si, že je důležité pečovat o sebe, své zdraví a životní styl. Dobré mezilidské vztahy, podpora a pomoc z nich plynoucí nám umožňují každodenně dělat to, co umíme nejlépe. Spokojenost s naší prací nebo jinou smysluplnou činností nám umožňuje potkávat se s lidmi se stejnými zájmy a vzájemně si vyměňovat zkušenosti. Pro zbývající elementy (finance a společnost) si určitě snadno dosadíte vlastní příklady.

Podle výzkumu Gallup se 66 % lidí daří být úspěšný alespoň v jedné oblasti. Pouze 7 % lidí se daří ve všech 5 oblastech.

 Jak se jednotlivé oblasti wellbeing ovlivňují?

Pokud stejně jako většina lidí zápasíme v některé z těchto oblastí, výrazně klesá naše životní pohoda a celkové wellbeing. Do našeho každodenního života se tato nerovnováha promítne v podobě nemocí, únavy, nespokojenosti, problémů s koncentrací a řadou dalších. Na druhou stranu, polepšení si v některé oblasti se opět pozitivně promítne do dalších oblastí.

Žít naplno a smysluplně se nám povede až v momentě, když jsme spokojeni a prospíváme ve všech oblastech wellbeing.

Výše zmíněný výzkum ukazuje, že lidé s vyšším wellbeing jsou zdravější, produktivnější, odolnější vůči stresu a lépe čelí výzvám. Snáze se vypořádávají s přírodními katastrofami nebo společenskými krizemi (například ekonomickou, kterou máme všichni v živé paměti). Rychleji se vyrovnají s nenadálými událostmi, ochotněji pomáhají a různými způsoby přispívají k rozvoji komunit, organizací, i společnosti.

Každý člověk může sám ovlivňovat jednotlivé oblasti svého wellbeing rozličnými způsoby: trávením času s přáteli, sportem a cvičením, rozumným využíváním svých finančních prostředků nebo aktivním přístupem k vlastní kariéře a prostředí, ve kterém žije. Zároveň je člověk sám největší hrozbou vlastnímu wellbeing, když si dovolí, aby jeho krátkodobé zisky zastínily vyhlídku na dlouhodobě naplněný život.

Pracujete s konceptem wellbeing ve vaší organizaci? Vnímáte pojem stejně nebo odlišně?

Přečtěte si více o wellbeing v organizacích nebo o vztahu angažovanosti a wellbeing.

Můžete také zapátrat u originálního zdroje: Gallup-Healthways Solutions

Přijďte s námi téma prodiskutovat naživo do Prothea Laboratoře: ve středu 21. 1. 2015 od 17:00 hodin. Pokračujte >>

Sdílejte:Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Váš komentář:

You must be logged in to post a comment.